พิธ๊มอบเกียรติบัตรให้แกนักศึกษาแลกเปลี่ยน


 

พิธ๊มอบเกียรติบัตรให้แกนักศึกษาแลกเปลี่ยน


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12 คน  โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานใรพิธี เนื่องในโครงการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในต่างประเทศต้อนรับและจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYU)สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 192

แชร์ข้อมูล ::