ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ


 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ


ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม :: 278

แชร์ข้อมูล ::