อบรมการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์


 

อบรมการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์

โดยวิทยากร อาจารย์พฤกษา  ดอกกุหลาบ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น - 16.30 น.

ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 356

แชร์ข้อมูล ::