โครงการการแข่งขันประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4วัฒนธรรม


 

โครงการการแข่งขันประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4วัฒนธรรม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมประกวดประกอบอาหารตามโครงการการแข่งขันประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน  ในวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ในย่านกะดีจีน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งผู้เข้าประกวดประกอบอาหารในศาสนาพุทธ มีรายนามดังนี้  1.อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทำเมนูแสร้งว้ากุ้ง 2.คุณจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา (ทำเมนูขนมทับทิมกรอบ) 3.คุณแอนนา เกตุไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำเมนูพะแนงหมู) ผลการแข่งขันประกวดประกอบอาหารตามโครงการการแข่งขันประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ทีมผู้เข้าแข่งขันจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 279

แชร์ข้อมูล ::