โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยวัฒนธรรมย่านธนบุรี


 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยวัฒนธรรมย่านธนบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยวัฒนธรรมย่านธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::