หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู


 

หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู


คณะครุศาสตร์จัดทำหลักสูตรสำหรับครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Thailand ๔.๐) และยกระดับคุณภาพการศึกษาก้าวสู่ครูมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::