ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560


 

ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560 ย้อนอดีตย่านเมืองเก่าธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ท่าน้ำวัดประยุรวงศาวาส จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ชุมชนย่านกะดีจีนและไอคอนสยาม ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อ.วิฆนาย ดีสุวรรณ ในการนี้ท่านรองคณบดี ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อ.ศรัณย์ สรรพศิริ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา
รายละเอียดรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Miss Junmei Han,Miss Jia Li,Miss Tianxin Wei นักศึกษาเอกภาษาไทย (นักศึกษาจีนไหหนาน)
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล นักศึกษาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
รางวัลชมเชย ได้แก่ Miss Pan Mao Hui,Miss Ding Qing Hong,Miss Wu Jing Jing นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Agricultural Vocational College


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์