คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป


 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี ร่วมทำบุญในครั้งนี้  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์