มอบวุฒิบัตรGuangxi Agricultural vocational College


 

มอบวุฒิบัตรGuangxi Agricultural vocational College


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา Guangxi Agricultural vocational College ในโครงการอบรมเฉพาะกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับชาวต่างประเทศ โดยมี อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 327

แชร์ข้อมูล ::