โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยวิทยากรจาก บริษัท ซูปเปอร์เรซูเม่ จำกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีช่องทางการได้งานทำเพิ่มมากขึ้น และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์