ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา


 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือและการจัดเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 2 ชั้น 11 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ