สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ร่วมทำการแสดง เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


 

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ร่วมทำการแสดง เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมทำการแสดง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชื่อชุด "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้" โดยตัวแทนนักศึกษา 38 คน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์