โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย


 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย


กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2562

และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี

อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 380

แชร์ข้อมูล ::