โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙


 

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙


วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.2560 อาจารย์สรณา  อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน และอาจารย์สุระพงษ์  สีหมอก อาจารย์ประจำหลักสูตร พานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่ความดี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙  เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๑,๒๗๑ รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการนี้จัดขึ้นโดยวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์