รายงานตัวบัณฑิต รอบสุดท้าย


 

รายงานตัวบัณฑิต รอบสุดท้าย


กองพัฒนานักศึกษา กำหนดให้มีการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2560 รอบสุดท้าย(บัณฑิตที่อนุมัติจบไม่เกินวันที่ 3 กันยายน 2561)โดยบัณฑิตสามารถลงทะเบียนได้ทาง เว็ปไซต์ https://wichai.dru.ac.th/graduate ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และมารายงานตัวบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา-สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานฯจริงนั้น ให้บัณฑิตติดตามข้อมูลจากทางเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยฯและทางเพจฯกองพัฒนานักศึกษาต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1602

แชร์ข้อมูล ::