อบรมการเขียนผลงานวิชาการ


 

อบรมการเขียนผลงานวิชาการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการ : บทความวาการและบทความวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศักยภาพหลักสูตรและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิทพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาสิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 97

แชร์ข้อมูล ::