ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ


 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 10 -19 ตุลาคม 2561

ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 326

แชร์ข้อมูล ::