เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงในวันเปิดตัวไอคอนสยาม


 

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดงในวันเปิดตัวไอคอนสยาม


ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ตั้งอยู่ ณ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน มีกำหนดเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ พิธีเปิดตัวไอคอนสยามซึ่ง จะรวบรวมที่สุดของการแสดงและการบริหารจัดการระดับโลก ซึ่งสามารถเปิดโอกาสอันสำคัญให้นิสิต นักศึกษา ทางด้านการแสดงและการประชาสัมพันธ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีเปิดร่วมกับนักแสดงระดับโลก ทางบริษัทจึงขอเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการแสดงจำนวน 50 คน เพื่อร่วมแสดงกับศิลปินระดับโลก และนักศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษหรือจีน จำนวน 50 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ 1.นักศึกษาสามารถขอใบสมัครได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
2.สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา 
3.มีค่าตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 371

แชร์ข้อมูล ::