ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ


 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

- จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 2 ตำแหน่ง

- จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 2 ตำแหน่ง

โดยสามารถยื่นใบสมัครเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2561 (ในวัน เวลาราชการ) ณ กองพัฒนาระบบบริหาร 

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 279

แชร์ข้อมูล ::