มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบดอกไม้จันทน์สำนักพระราชวัง


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบดอกไม้จันทน์สำนักพระราชวัง


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,009 ให้กับตัวแทนสำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 


URL เพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดูลิงค์เพิ่มเติม

แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม