การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


 

การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย

 เรื่อง การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประกาศเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารเสนอชื่อได้ ระหว่างวันที่ 3 - 19 ตุลาคม 2561 ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::