มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัล IPv6 Ready Awards 2017


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัล IPv6 Ready Awards 2017


เมื่อ 26 ก.ย. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัล "IPv6 Ready Awards 2017" จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์