คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร


 

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร


คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร

1.โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอินโดนีเซีย ค่าใช้จ่าย 38,000 บาท
การอบรมชั่วโมงจำนวน 227 ชม. (65 วัน) 
เวลาเรียน
9 ตุลาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2561 
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา9.00 - 18.00 น.
 
2.โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท
การอบรมชั่วโมงจำนวน  180 ชม. (24 วัน)
9 ตุลาคม 2561 -12 พฤศจิกายน  2561 
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 18.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00 - 18.00 น.
 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 7  ตุลาคม 2561 
สามารถสมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ 
Website : https://manage.dru.ac.th/guide/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(สำนักงาน คุณศิริพร) โทร. 02-890-2295 , 
(อาจารย์ชมพรรณ) 081-810-5500


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 255

แชร์ข้อมูล ::