พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ของทุกสาขาวิชา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 200

แชร์ข้อมูล ::