พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
ช่วงเวลา ๐๗.๓๐ น. รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดประดิษฐาราม จำนวน ๙ รูป ณ โรงอาหารอาคาร ๒

หลังจากนั้นช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แต่งชุดเสื้อสีเหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานในพิธีอ่านคำประกาศราชสดุดี บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติ เสร็จแล้วนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หลังจากนั้นทั้งหมดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เป็นอันเสร็จพิธี 
ในช่วงบ่าย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับรัชกาลที่ ๑๐” โดยมีพระมหาสมชาติ สุวิชาโน เป็นพระวิทยาการซึ่งมีผู้เข้ารับฟังจำนวนมาก
cr.pr dru


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::