ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพ


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพ


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ และการดำเนินงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 21

แชร์ข้อมูล ::