ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


 

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดสอบ DRU Test ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 23

แชร์ข้อมูล ::