มส.จัดทำบุญคณะฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย


 

มส.จัดทำบุญคณะฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2564  โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดประดิษฐาราม ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14  


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 20

แชร์ข้อมูล ::