เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว และ อาจารย์ ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก และทีมงานผู้รับจ้างงาน คณะมนุษยศาสสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ มัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ "(U2T" id="mydescription" class="metadetail" /> มส.จัดอบรมโครงการมัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว และ อาจารย์ ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก และทีมงานผู้รับจ้างงาน คณะมนุษยศาสสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ มัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ "(U2T" class="metadetail">


 

มส.จัดอบรมโครงการมัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้


เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว และ อาจารย์ ดร.สุนันทา เกตุเหล็ก และทีมงานผู้รับจ้างงาน คณะมนุษยศาสสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ มัดย้อมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ "(U2T) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรพิศ ศรีสมวงษ์ ปราชญ์ชุมชนด้านการทำผ้ามัดย้อม ทีมกลุ่มสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านชุมชนทรงคนอง


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 21

แชร์ข้อมูล ::