วจก จัดประชุม (U2T)


 

วจก จัดประชุม (U2T)


คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมนพมาศ  อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 167

แชร์ข้อมูล ::