โครงการ อว. ส่วนหน้า จ.สมุทรปราการ


 

โครงการ อว. ส่วนหน้า จ.สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้ปฏิบัติการในฐานะ อว.ส่วนหน้า จ.สมุทรปราการ เข้าไปแนะนำตัวและชี้แจงการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้ากับนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัตระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัตและให้การตำเนินงานชับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เช่น พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมุ่งเน้นไปที่ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมปืนกลางแม่น้ำและเชื่อมโยงกับองค์พระสมุทรเจดีย์


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::