U2T By SCIDRU สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ


 

U2T By SCIDRU สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่องการประเมินศักยภาพตำบล ของตำบลบางหัวเสือ  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณวิกานดา มัทนาภรณ์สกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และคุณวรนุช  บัวเย็น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 41

แชร์ข้อมูล ::