มรธ.สป. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด 19


 

มรธ.สป. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด 19


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID19)


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 104

แชร์ข้อมูล ::