วจก. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระเจ้าตากสินมหาราช


 

วจก. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระเจ้าตากสินมหาราช


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ลานพิกุนจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::