โครงการบำเพ็ญพระราชกุศล ร.9


 

โครงการบำเพ็ญพระราชกุศล ร.9


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดบุปผาราม สวดธรรมนิยาม โดยมีท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธี บรรยายธรรมเรื่อง ด้วยพระบารมี จึงมี ราชภัฏธนบุรี : จิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ต่อองค์กร จากนั้นทำพิธีปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา 89 วินาที ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8  

 

ขอบคุณภาพจาก PR.DRU


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 219

แชร์ข้อมูล ::