วจก. mou กับ (Google Partner)


 

วจก. mou กับ (Google Partner)


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทเอ็มโบร โกลบอล จำกัด (Google Partner) และ บริษัท ไอเดียดี ครีเอทีฟ จำกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 183

แชร์ข้อมูล ::