พิธีอัญเชิญพระพุทธฤทธานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน


 

พิธีอัญเชิญพระพุทธฤทธานุภาพ ขึ้นประดิษฐาน


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย) ขึ้นประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธฤทธานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเตรียมทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.36 น.


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 202

แชร์ข้อมูล ::