ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563


 

ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563


เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงปี 2563 ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ริมแม่น้ำหน้าวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 149

แชร์ข้อมูล ::