กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63


 

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยมี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 1101 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 61

แชร์ข้อมูล ::