วจก.ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 หารือทางวิชาการ


 

วจก.ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 หารือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี และทีมงานลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยได้รับการต้อนรับจากนายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล ในเครือบางปะกอก และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมด้วยคุณประนอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม พร้อมทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที ในการนี้ได้ร่วมหารือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อนำมาปรับแผนพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล เพื่อรองรับการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 113

แชร์ข้อมูล ::