เฟรชชี่ลูกพิกุลจัน ๒๐๒๐ รอบตัดสิน


 

เฟรชชี่ลูกพิกุลจัน ๒๐๒๐ รอบตัดสิน


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม รอบตัดสิน ภายใต้ชื่องาน "หนุ่มสาววัยใสเฟรชชี่ลูกพิกุลจัน ๒๐๒๐" ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศประเภทเดือน ได้แก่ นายกฤษฎา ทรัพย์ประเสริฐ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลชนะเลิศประเภทดาว ได้แก่ นางสาวชลลดา คล้อยนิ่มนวล สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลชนะเลิศประเภทดาวเทียม ได้แก่ นายพรรณพัชร ชมความสุข สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิตอล รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได่แก่ นางสาวดวงกมล สว่างกรรณ สาขาวิชา การบัญชี 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 112

แชร์ข้อมูล ::