เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัดสร่างโศก


 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัดสร่างโศก


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน “เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัดสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสภาพปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 185

แชร์ข้อมูล ::