โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน


เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน ท้องถิ่นสมุทรปราการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ นายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเหลมฟ้าผ่า เป็นประธานเปิดงาน และมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ และมี ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นางสาวปริญญา นาเจริญ นางสาวปัทมวรรณ์ แสนกล้า นางสาวศิณิชา อ่อนสมบูรณ์ นายอนันต์ คำเขียน มาเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาเพลงพื้นบ้าน “ประเภทเพลงเรือ” เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 540

แชร์ข้อมูล ::