มรธ.จัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

มรธ.จัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 พร้อมบรรยายเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563 ณ ธนบุรี ลอดจ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

การประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมล่องเรือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศึกษาชีวิตในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี พร้อมศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::