“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมากรุกไทย


 

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมากรุกไทย


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการเสนอ “หมากรุกคน” ขึ้นเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันดี เมืองนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และประธานชุมชน คลองตาเจี่ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน ตลอดจนนักแสดง เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ที่มาภาพ : ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::