การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยที่พึงประสงค์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมี อ.จักรพันธ์ พรมฉลวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำความรู้นั้น ไปต่อยอดสู่การเป็นบัณฑิตจิตอาสา สร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ภาวะหมดสติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR การชัก การสำลัก เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มาอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ณ ห้อง 1101 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 112

แชร์ข้อมูล ::