วจก. จัดอบรมการการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ


 

วจก. จัดอบรมการการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง "การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 49

แชร์ข้อมูล ::