SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 1


 

SCIDRU-วิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต  นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการโครงงานวิทย์คิดสนุกสัญจร ครั้งที่ 1   ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 110

แชร์ข้อมูล ::