วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์


 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดวิพาษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ กรรมการผู้จัดการบริษัท พิน เมททัล อาร์ต จำกัด และคุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ ประธานหลักสูตรและอาจาย์ในสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::