วิพากษ์หลักสูตรบริหารฯ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ


 

วิพากษ์หลักสูตรบริหารฯ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 81

แชร์ข้อมูล ::